Welkom bij Probus Heerhugowaard

Probusclub ‘Heerhugowaard en omstreken’, één van de meer dan 400 Probusclubs in Nederland, heet u van harte welkom op de homepagina. De naam Probus is afgeleid van ‘The Association of Retired Professional and Business Personnel in localised Clubs through the World’.

Leden

Onze Probusclub, opgericht 27 juni 2006, is een club van vrouwen en mannen. Wij streven naar het bijeenbrengen van een zo gevarieerd mogelijk gezelschap van post- of nagenoeg postactieven vanaf 55 jaar uit de omgeving van Heerhugowaard. Men kan alleen op uitnodiging lid van een Probusclub worden. Hierbij wordt gelet op voldoende spreiding binnen de club van vervulde maatschappelijke functies, activiteiten en interesses.

Doel

Het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Daarbij vormen onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht, en ontspanning bindende elementen.

Bijeenkomsten en activiteiten

De reguliere bijeenkomsten worden in principe op de tweede en vierde dinsdag van de maand in het Dorpshuis in Veenhuizen gehouden. Regelmatig verzorgen de leden zelf een lezing, maar ook worden interessante gastsprekers uitgenodigd.

De evenementencommissie organiseert jaarlijks een aantal excursies, bedrijfsbezoeken of andere evenementen, waarbij ook de partners van de leden aanwezig kunnen zijn.

Contact

U kunt het formulier onder “CONTACT” gebruiken om met ons in contact te treden.

Privacy beleid

Probusclub Heerhugowaard e.O. wil zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan (zie ons privacybeleid).
In lijn daarmee is de verdere inhoud van deze website alleen in te zien met gebruik van een wachtwoord.